Privacypolicygenerator.be Servicevoorwaarden

 

 1. Voorwaarden

Door naar de website privacypolicygenerator.be te gaan, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u er tevens mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van iedere toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en merkenrecht.

 

 1. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website privacypolicygenerator.be voor persoonlijk, niet-commercieel, en kortstondig gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie is het u verboden:

 

 • De materialen te wijzigen of te kopiëren;
 • Het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 • Een poging tot decompilatie of reverse-engineering van de software op de website van privacypolicygenerator.be proberen te doen;
 • De auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen te verwijderen;
 • Het materiaal op een andere persoon over te brengen of de materialen op een andere server te “spiegelen”.

 

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u één van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door privacypolicygenerator.be worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u de gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische hetzij in gedrukte vorm.

 

 1. Disclaimer

Het materiaal op de website van privacypolicygenerator.be wordt geleverd op een ‘koop op eigen bate en schade’-basis. privacypolicygenerator.be geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

Verder biedt privacypolicygenerator.be geen garantie en doet geen enkele uitspraak met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die gekoppeld zijn aan deze site.

 

 1. Beperkingen

privacypolicygenerator.be of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op privacypolicygenerator.be website, zelfs als privacypolicygenerator.be of een privacypolicygenerator.be geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

 1. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van privacypolicygenerator.be kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. privacypolicygenerator.be garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. privacypolicygenerator.be kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Nochtans doet privacypolicygenerator.be geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

 

 1. Links

privacypolicygenerator.be heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. privacypolicygenerator.be kan een link (s) of tekst aan de insluitcode toevoegen. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door privacypolicygenerator.be van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

 

 1. Wijzigingen

privacypolicygenerator.be kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

 

 1. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en bepalingen worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Global en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of provincie.